ἀνδράγρια, τά (ἀνήρ, ἀγρέω) ep. (ubitemu sovražniku) uplenjeno orožje (spolia).Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek