ἀνδραποδιστής, οῦ, ὁ (ἀνδραποδίζω) trgovec z ljudmi, ljudokradec, ropar NT, odpeljevalec ljudi; ἑαυτῶν prodajalci samega sebe (lastne svobode).Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek