ἀν-έγγυος 2 nezajamčen, nezaročen, neomožen; nezakonski.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek