ἀ-νεμέσητος 2 (νεμεσάω) komur se ne more ali ne sme zameriti, brez graje, brez zamere, nespotekljiv.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek