ἀν-εξέλεγκτος 2 (ἐξ-ελέγχω) nepreiskan, kar se ne da dokazati, nedokazan.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek