ἀν-επαχθής 2 (ἄχθος) ne nadlegujoč, brez siljenja. – adv. -ῶς obzirno.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek