ἄν-οδος1 2 (priv. + ὁδός) brezpoten, nedohoden, neprehoden.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek