ἀνομοιότης, ητος, ἡ neenakost, nesličnost, nepodobnost, razlika.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek