ἄν-οπλος 2 ἄ-οπλος neoborožen, brez težkega orožja.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek