ἀντ-αγωνίζομαι d. m. 1. borim se, bojujem se s kom τινί, prepiram, pravdam se s kom. 2. tekmujem s kom πρός τινα, ἔν τινι v čem.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek