ἀντ-αξιόω tudi jaz zahtevam, zahtevam v nadomestilo.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek