ἀντ-αρκέω sem dovolj močan za kaj, sem komu kos, vzdržim kaj, zmožen sem braniti se.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek