ἀντ-εγγράφω vpišem koga namesto nekoga drugega.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek