ἀντ-εμβιβάζω vzamem na ladjo (vkrcam) koga namesto drugega; izmenjam moštvo (na ladji).Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek