ἀντι-δημαγωγέω tekmujem z drugim voditeljem naroda, sem tekmec (nasprotnik) drugega voditelja naroda.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek