Ἀντί-κῠρα, ἡ, ion. Ἀντι-κύρη mesto v Fokidi; preb. Ἀντικυρεύς, ὁ.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek