ἀντι-ναυπηγέω 1. gradim ravnotako ladje. 2. oborožim, opremim ladjevje, napravim ladje pripravne za odpor πρός τι.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek