ἀντι-παραβάλλω vzporejam, primerjam τὶ πρός τι ali τί τινι.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek