ἀντί-ποινα, τά povračilo, osveta, kazen; ἀ. λαμβάνω maščujem se za koga τινός.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek