Ἀντισθένης, ους, ὁ Sokratov učenec in začetnik kiniške šole.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek