ἀντίσπαστος 2 ki vleče na drugo stran, ὀστέων ki gre do kosti; ὀδαγμός krčevit.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek