ἀντ-ισχῡρίζομαι d. m. obratno tudi jaz zagotavljam, trdim nasprotno.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek