ἀντι-τείνω 1. trans. razpnem, napnem kaj proti komu, postavljam nasproti; poet. νήπι' ἀντὶ νηπίων vračam neumnost z neumnostjo. 2. intr. upiram se, protivim se, nasprotujem.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek