ἀντι-τῑμάω 1. act. tudi jaz častim, iznova (po)častim τινά, (zopet) odlikujem, τινί s čim. 2. med. predlagam zase drugo (manjšo) kazen.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek