ἀντι-τιμωρέομαι med. obratno se tudi jaz maščujem τινά nad kom, maščujem se za kako stvar.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek