ἀντι-χαίρω [aor. ἀντεχάρην] tudi jaz se veselim (radujem) s kom, nasmehljam se τινί.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek