ἀντ-οφείλω dolžan sem kaj v zahvalo za kaj, hvalo sem dolžan za kaj.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek