ἄντρον, τό [Et. izvira od ἄνεμος; odtod lat. izpos. antrum; glede pomena primeri ἄντρον: ἄνεμος = σπήλαιον jama, votlina: spirare] jama, votlina, pečina.



Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek