ἄν-τυξ, υγος, ἡ 1. rob, okroglina, okrogli rob ščita; naslon, okrogla stranica (obod) voza, voz. 2. kobilica (lire).Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek