ἄ-νυμφος 2 (νύμφη) poet. 1. neomožena, neoženjen, νύμφη ἄνυμφος nesrečna nevesta. 2. ἄνυμφα γάμων ἁμιλλήματα prešušten, zločinski.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek