ἀν-υπόστατος 2 (ὑπο-στῆναι) nepremagljiv, komur se ne more nihče upreti.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek