ἀνύσιμος 2 (ἀνύω) uspešen, koristen; τὸ διὰ πάντων ἀνύσιμον uspeh, ki se kaže v vseh delih.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek