ἄνωγα ep. ion. poet. [Et. sor. z "rekel je" (iz ἦκτ'), lat. aio iz agjo, rečem; adagio pregovor; prodigium (= napovedano), znamenje –. – stari pf. s prez. pomenom; imper. 2 sg. ἄνωχθι, 3 ἀνωγέτω, 2. pl. ἄνωχθε, inf. ἀνωγέμεν; plpf. ἠνώγεα, 3 sg. ἠνώγει, ἀνώγει; poleg tega oblike od pr. ἀνώγω, impf. ἤνωγον, ἄνωγον, fut. ἀνώξω, aor. ἤνωξα] zapovedujem, velevam, opominjam, priganjam τινά, τινί in inf.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek