ἀνωτερικός 3 više ležeč; τὰ ἀνωτερικὰ μέρη gorenji deli Male Azije NT.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek