ἀξιό-λογος 2 vreden, da se omeni, znaten, znamenit, ugleden. – adv. -λόγως prav, pošteno.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek