ἄ-οικος 2 1. brez strehe, brez družine; brez domovine. 2. ubog. 3. nepripraven za stanovanje.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek