ἀπαίτησις, εως, ἡ terjatev, zahteva, da se kaj povrne.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek