ἁπᾰλός 3 nežen, mehek, mlad, blag, mehkužen; ἁπαλὸν γελάσαι sladko se zasmejati, namuzniti se.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek