ἁπάντη (-ῃ) adv. ep. 1. povsod, κύκλῳ okoli in okoli. 2. na vse strani.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek