ἀπ-αντικρύ in ion. ἀπ-αντίον adv. ravno nasproti, ἡ ἀ. ἀκτή nasprotna, onostranska obala.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek