ἀπαρτι-λογία, ἡ, ion. -ίη točen, (natančen) račun, polna vsota.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek