ἀπ-αρχή, (nav. pl.) 1. prvina, prvenec, prvi dar (prvenci). 2. častno darilo. 3. NT začetek.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek