ἀπ-άρχομαι d. m. začnem daritev, τρίχας odrežem dlako (daritvene živali, da jo vržem v ogenj in tako začnem daritev); darujem prvence.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek