ἀπάτη, [Et.: najbrže iz apn̥t-, iz kor. pent, prim. nem. finden; prv. pom. = "Er-findung"] prevara, slepilo; pl. spletke, kovarstvo, λεχέων prevarana nada na možitev.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek