Ἀπατούρια, τά [Et. cop. + πατήρ; primeri ὁμοπάτορες] apaturije, velik atensko-jonski praznik; tedaj so se otroci vpisovali v svoje "bratovščine" (φρατρίαι).



Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek