ἀ-πειθής 2 (πείθομαι) 1. kdor se ne da pregovoriti, nepokoren τινί. 2. NT neveren.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek