ἀπ-ηλεγέως adv. naravnost, brezobzirno, odkritosrčno, iskreno.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek