ἄ-πληστος 2 (πίμπλημι) 1. neizpolnjen, prazen. 2. nenasiten, lakomen, neizmerno velik χαρά.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek