ἄπλοια, ἡ, ion. ἀπλοΐη neugoden čas za vožnjo po morju, oviranje morske vožnje, tišina; pl. neugodni (nasprotni) vetrovi.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek