ἀπο-γυιόω (γυῖον) ep. oslabim (-iti), pripravljam ob moč.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek